INFORMATIE OVER GEGEVENSBEHANDELING

Bediener van het adam-house.hu hiermede informeert de bezoekers van het homepage (verder: Website) over de praktijk van de persoonsgegevensbehandeling, over de maatregelen bij bescherming van de gegevens, alsmede over desbetreffende rechten van de bezoekers en geldig makende mogelijkheden.

Bediener van de gegevens is het ADAM-HOUSE Innovatív Építőipari és Ingatlanfejlesztési Kft. (verder: Bediener) (zetel: 3021 Lőrinci, Jókai utca 43.)

De Bediener respecteert de aan persoon verbondene rechten van de gebruikers; de opgenomene persoonsgegevens worden discreet, in overeenkomstig met wetgeving van databescherming en met internationale aanbevelingen, volgens actuele verklaring voor gegevensbehandeling behandeld. Actuele verklaring voor databescherming – bij gebruik van website van de bediener – bevat fundamentele informaties die slaan op behandeling, verwerking en registratie van toevallige persoonsgegevens van de Gebruiker.

1. DOEL VAN DE GEGEVENSBEHANDELING

Doel van de gegevensbehandeling is de gebruikers van website services te identificeren en het contact onder gebruikers en bedieners te verzekeren.

2. VERZOEK VAN DATA

Voor gebruik van het website moet de gebruiker data niet invoeren, maar voor aanwending van zekere services kan zijn nodig, om ter beschikking van de bediener te stellen.

De Bediener kan verzoeken volgende persoonsgegevens:
Naam
E-mail adres
Telefoonnummer

Gebruiker kan verdere, niet bindende data ook invoeren, indien het is nodig voor prestatie of bevordering van de Bediener.

Het website kan cokies (koekjes) plaatsen aan het browser van de gebruiker, indien U staat het toe uitdrukkelijk bij eerste toegang.

3. KRING VAN DE BEHANDELDE GEGEVENS

In de loop van bezichtiging van het website, met behulp van de aan de gebruikers computer geplaatste cookies kunnen de aanvangs- en eindtijdpunten bij bezoek van de gebruiker, IP adres of nu en dan – afhankelijk van instelling van gebruikers computer – het browser, type en tong van het besturingssysteem, de parameters van gebruikers werktuig, de gebruikers instellingen aan het website, bezochte onderzijden en doorgebrachte tijden automatische geregistreerd worden. De Bediener verbindt (kan verbinden) deze data niet met persoonsgegevens.

De Bediener benut bovengenoemde informaties uitsluitend voor technische bedrijf van het website en hoogstens voor statistische doelen.

4. KRING VAN HUN DIE HEBBEN TOEGANGSRECHT, DATACOMMUNICATIE, DATAVERWERKING

Medewerkers van de Bediener zijn berechtigd te herkennen perssonsgegevens die werden van Gebruikers aangegeven, maar die worden niet gepubliceerd en voor deerde niet overgegeven.

De Bediener geeft niet persoonsgegevens voor deerde, echter aangeduide personen zijn uitgezonderd. Verder kan de persoonsgegevens van de Gebruiker doorgegeven worden alleen in legitieme bindende geval, of in de grond van de Gebruikers toestemming. Voor vervulling van het dataverzoek van autoriteiten onderzoekt de Bediener bij iedere data, of de rechtsgrond van datacommunicatie bestaat waarlijk of niet.

5. DATAVEILIGHEID

Bediener verrichtet alle nodige stappen om de veiligheid van Gebruikers data te verzekeren zowel bij communicatie in netwerk als bij bewaring van data.

Toegangsrecht voor persoonsgegevens is strikt begrensd, om onbevoegde herkenning, onbevoegde verandering van persoonsgegevens en onbevoegde gebruik te verhinderen.

6. GEBRUIKERS RECHTEN EN GELDIG MAKENDE MOGELIJKHEDEN

Gebruiker is op elk moment gerechtigd te verzoeken informatie over de door Bediener behandelde persoonsdata dat slaat op de Gebruiker.

Op verzoek van de Gebruiker geeft de Bediener informatie over door hem behandelde data, het doel, de rechtsgrond, de tijdsduur van de databehandeling, over de naam, adres en de met databehandling verbondene activiteit van de Bediener, alsmede over de personen die krijgen of kreegen data met einigerleie doel.

De getroffene partij kan zijn recht uitoefenen door volgende beschikbaarheiden:
Postadres: ADAM-HOUSE Innovatív Építőipari és Ingatlanfejlesztési Kft.
Hongarije, 3021 Lőrinci, Jókai utca 43.
E-mail adres: info@adamhouse.hu

Door hetzelfde beschikbaarheiden kan de Gebruiker correctie en annulering van zijn persoonsgegevens verzoeken. In geval van onbevoegde gebruik van Website services, alsmede op verzoek van de Gebruiker worden behorende data opgeheven. Opheffing komt aan de beurt binnen 24 uren na actuele werkdag, berekend van aanvang van de opheffingsvordering. Deze opheffing slaat niet op de databehndelingen die zijn nodig wegens wet. Hetzelfde data worden door de Bediener op nodige tjd bewaard.

De Gebruiker, wie voelt dat de Bediener verkrachtte het recht voor bescherming van persoonsdata, kan zijn vordering voor het gerecht geldig maken.

7. ANDERE BEPALINGEN

De Bediener behoudt zich het recht voor dat hij kan deze verklaring van databescherming eenzijdig veranderen, onder voorafgaande kennisgeving van de Gebruikers. Na inwerkingtreding van de wijziging accepteert – door aanwending van services – de Gebruiker de gewijzigd verklaring van databescherming.

Ünnepi nyitva tartás

Kerekharaszti gyártóüzemünk és hatvani irodánk téli leállás és azt követő leltár miatt 2023. december 18-tól 2024. január 5-ig zárva tart!

Szeretnéd látni egy SIP ház felépítésének teljes folyamatát?

Győző, az egyik kedves ügyfelünk lépésről lépésre dokumentálta egy Adam-House felépítésének teljes folyamatát: a tervezéstől az átadásig. Közös munkánkról készült fényképeit és tapasztalatait a család blogján osztotta meg.

Weboldalunk sütiket használ a hatékonyabb felhasználói élmény érdekében. (részletek)

FAQ