Adatkezelési tájékoztató

Az adam-house.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője az ADAM-HOUSE Innovatív Építőipari és Ingatlanfejlesztési Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 3021 Lőrinci, Jókai utca 43.)

Az Üzemeltető tiszteletben tartja a Felhasználók személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Üzemeltető Weboldala használatakor a Felhasználó esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.

1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók azonosítása, a Felhasználók és az Üzemeltető közötti kapcsolat biztosítása.

2. ADATKÉRÉS

A Weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia, a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

Az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:
Név
E-mail cím
Telefonszám

Felhasználó nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

A weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor.

2. A kezelt adatok köre

A Weboldal megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal.

A fenti információkat az Üzemeltető kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

4. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

5. ADATBIZTONSÁG

Az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználásának megelőzése érdekében.

6. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Az Üzemeltető a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: ADAM-HOUSE Innovatív Építőipari és Ingatlanfejlesztési Kft.
Magyarország, 3021 Lőrinci, Jókai utca 43.
Email cím: info@adamhouse.hu

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Ünnepi nyitva tartás

Kerekharaszti gyártóüzemünk és hatvani irodánk téli leállás és azt követő leltár miatt 2023. december 18-tól 2024. január 5-ig zárva tart!

Szeretnéd látni egy SIP ház felépítésének teljes folyamatát?

Győző, az egyik kedves ügyfelünk lépésről lépésre dokumentálta egy Adam-House felépítésének teljes folyamatát: a tervezéstől az átadásig. Közös munkánkról készült fényképeit és tapasztalatait a család blogján osztotta meg.

Weboldalunk sütiket használ a hatékonyabb felhasználói élmény érdekében. (részletek)